1. خانه
  2. آموزش مکالمه زبان انگلیسی
  3. ده ها اصطلاح برای پرسیدن و توصیف قیمت و برنامه زمانی در سفر

ده ها اصطلاح برای پرسیدن و توصیف قیمت و برنامه زمانی در سفر

prices and schedules

پرسیدن و توصیف قیمت و برنامه زمانی در سفر یکی از مهم ترین موضوع ها

سفر کردن از جمله تفریحات دوست داشتنی است که مورد علاقه همه اقوام و افراد جامعه می باشد.سفر کردن مطالب بسیاری را به ما می آموزد و ما را با فرهنگ و آداب و رسوم دیگر کشورها و دیدنی های جهان آشنا می کند. در این درس پرسیدن و توصیف قیمت و برنامه زمانی در سفر را یادمیگیریم.

یادگیری  عبارات مناسب و صحیح در هنگام سفر امری حیاتی است.در این مقاله مکالمات رایج و کاربردی در هنگام سفر مورد بررسی قرار می گیرند.

اصطلاحات مربوط به توصیف قیمت و برنامه زمانی

Describing prices and schedules توصیف قیمت و برنامه زمانی
It’s $87.50. 87.50 
. The price is $87.50 plus tax.
قیمت آن 87.50  به اضافه مالیات است.

*هر 100 سنت=1 دلار *
برای بیان قیمتی که هم دلار دارد هم سنت (مثال بالا)،یا باید هم دلار و هم سنت را باهم بگوییم (مثلا در مثال های بالا می گوییم هشتاد و هفت دلار و پنجاه سنت)،یا نه دلار و نه سنت را بگوییم (در مثال های بالا:هشتاد و هفت و پنجاه)؛بنابراین،برای مثال،گفتن قیمت $87.50 به صورت هشتاد و هفت دلار و پنجاه،یا هشتاد و هفت و پنجاه سنت،اشتباه هستند.  
It leaves at 7:15 p.m.
ساعت 7:15 عصر حرکت می کند.
  It takes about three hours.
حدودا 3 ساعت طول می کشد.
  It arrives at platform four.                                                                                                                            .
در سکو چهار می رسد
It departs from gate 58.
از دروازه 58 حرکت می کند.

اصطلاحات مربوط به پرسیدن درمورد قیمت و برنامه زمانی

Asking about prices and schedules پرسیدن درمورد قیمت و برنامه زمانی
How much is one way/ round trip ticket to New York?
بلیت یک طرفه/رفت و برگشت به نیویرک چه قدر است؟
When is the next train?
قطار بعدی چه موقع حرکت می کند؟
  How long does it take?
چه قدر طول می کشد؟
  Where does the train from Chicago arrive?   
                   قطار شیکاگو کجا می رسد.
What gate does the flight to Miami depart from?
پرواز میامی از چه دروازه ای حرکت می کند(ترک می کند)؟

نمونه مکالمه

خب حالا بعد از یادگیری این اصطلاحات جدید نوبت به نمونه مکالمه میرسد تا با کاربرد هر یک از این نکات مفید آشنا شوید و بتوانید به راحتی درباره این موضوع صحبت کنید.

حتما بخون  درس 2 زبان انگلیسی متوسطه ( احوالپرسی) + مکالمه

Tourist: Hello. How much is a one-way ticket to New York City?

توریست:سلام.یک بلیت یک طرفه به نیویرک چه قدر است؟

Agent: It’s $87.50.

مامور:$87.50 است.

Tourist: And when is the next train?

توریست:و قطار بعدی چه زمانی حرکت می کند؟

Agent: It leaves at 7:15 p.m. that’s the last train of the day.

مامور:ساعت 7:15 عصر حرکت می کند.آن آخرین قطار امروز است.

Tourist: Ok. How long does it take to get there?

توریست:باشه.چه قدر طول می کشد تا به آنجا رسید؟

Agent: It takes about three hours. It arrives at 10:20 p.m.

مامور:حدودا سه ساعت طول می کشد.ساعت 10:20 عصر می رسد.

Tourist: And where does it depart from?

توریست:و از کجا حرکت می کند؟

Agent: platform four. Would you like a ticket? The train is leaving soon.

مامور:سکوی چهار.آیا بلیت می خواهید؟قطار به زودی می رود.

نتیجه گیری

خب بعد از خواندن این قسمت میتوانیم نتیجه بگیریم که سفر یکی از بهترین تجربه های هر فرد هست . اما برای اینکه سفر خوبی داشته باشیم باید اصطلاحات مربوط به پرسیدن و توصیف قیمت و برنامه زمانی در سفر را نیز بدانیم . نکات مربوطه به قیمت و برنامه زمانی از کاربردی ترین موارد است که در این درس درمورد توصیف و پرسش آنها نکاتی یاد گرفتیم .

حالا نوبت شماست : در سفر از چه اصطلاحاتی استفاده میکنید ؟

مقاله قبلی
ده ها راه کار برای مقایسه کردن
مقاله بعدی
8 راه شگفت انگیز برای شروع و پایان گفتگو
فهرست