1. خانه
  2. آموزش مکالمه زبان انگلیسی
  3. خرید کردن

خرید کردن

Shopping expressions

در این مقاله می خواهیم در مورد اصطلاحات مهمی که در زبان انگلیسی هنگام خرید کردن استفاده می کنیم, صحبت کنیم.معمولا هنگامی که بحث در مورد خرید می شود،دو چیز به ذهن ما خطور می کند: 1- ارزان بودن جنس 2- گران بودن آن

همانطور که گفته شد عبارات و اصطلاحات مخصوصی برای بیان این موقعیت ها وجود دارد که در ادامه به آن ها خواهیم پرداخت:

.__________________________________                          

چند مثال برای چانه زدن هنگام خرید کردن

Bargaining for a lower price:.                         

چانه زدن برای قیمت کمتر

____________________________________________

Would you accept 20$?        آیا 20 دلار قبول می کنید؟ 

Will you give it/them to me for  20$ ؟ آیا آن/آن ها را به من 20 دلار می دهی؟

How about 20 $?  بیست دلار چطور؟

____________________________________________

چند مثال برای پیشنهاد دادن قیمت خرید کردن

Suggesting a different price:.                  

پیشنهاد یک قیمت متفاوت

   I’ll give it/them to you for $30.

                                                

من می توانم آن/آن ها را به ازای 30 دلار به شما بدهم.

من آن/آن ها را به ازای 30 دلار به شما می دهم.

You can have it/them for $30.          

شما می توانید آن/آن ها را به ازای 30 دلار داشته باشید.

____________________________________________

خرید کردن

نمونه مکالمه

See this conversation:                                            

این مکالمه را ببینید:

Luke: Excuse me. How much Is this lamp?

لوک: ببخشید.این لامپ رومیزی چه قیمت است؟

Zoe: It’s 40 $.

زوئی: 40 دلار است.

Luke: $40? Hmm..Will you take $20?

لوک: 40 دلار؟ همم..آیا 20 دلار می گیرید؟

Zoe: No, I’m sorry. But I can give it to you for 30$.

زوئی: نه،متاسفم.اما می توانم آن را به ازای 30 دلار به شما بدهم.

حتما بخون  10 اصطلاح شگفت انگیز برای رد دعوت دیگران

Luke: I don’t think so. Thanks anyway.

لوک: فکر نمی کنم.به هرحال ممنون.

Zoe: Just a second. I can give it to you for 25$.

زوئی: یک لحظه.می توانم آن را به ازای 25 دلار به شما بدهم.

Luke: I don’t know.

لوک: نمی دانم.

Zoe: It’s a very good price.

زوئی: این قیمت خیلی خوبی است.

Luke: All right. I’ll take it. Thank you.

لوک: خیلی خب.برش می دارم.ممنون.

Or they could say:                             

به جای جملات مشخص شده در مکالمه،می توان از جملات زیر استفاده کرد:

Luke: How much is this?

لوک: این چند است؟

 Zoe: But you can have It for $30.

زوئی: اما شما می توانی به ازای 30 دلار آن را داشته باشی.

 Luke: I’m not sure.

لوک: مطمئن نیستم.

Zoe: It’s an excellent price.

زوئی: این قیمت عالی ای است.

نتیجه گیری

خب؛ همونطوری که متوجه شدید بحث امروز مون راجع به خرید کردن و اصطلاحاتی که هنگام خرید کردن برای چانه زدن و پیشنهاد دادن ی قیمت متفاوت بود و ما اینجا براتون برای هر کدوم مثال های متفاوت آوردیم و در آخر بحث رو با ی مکالمه ی نمونه تموم کردیم امیدواریم خوشتون اومده باشه

مقاله قبلی
follow-up questions
مقاله بعدی
صحبت درمورد شخصیت افراد در مکالمات روزانه
فهرست