1. خانه
  2. آموزش مکالمه زبان انگلیسی
  3. صحبت درمورد شخصیت افراد در مکالمات روزانه

صحبت درمورد شخصیت افراد در مکالمات روزانه

صحبت درمورد شخصیت افراد به زبان انگلیسی یا هر زبان دیگری از موضوعاتی است که در گفت و گوهای روزانه و مکالمات ما مطرح می شوند.

صحبت درمورد شخصیت افراد به زبان انگلیسی یا هر زبان دیگری از موضوعاتی است که در گفت و گوهای روزانه و مکالمات ما مطرح می شوند.حال اگر شما بخواهید زبانی را یاد بگیرید پس باید موضوعاتی را برای تمرین داشته باشید که کاربردی باشند و روزانه با آن ها رو به رو می شوید. در این قسمت به آموزش موضوع این قسمت که صحبت کردن در مورد شخصیت افراد به زبان انگلیسی است می پردازیم.

وقتی می خواهید در مورد این موضوع گفت و گو کنید باید در نظر داشته باشید که از زمان حال ساده استفاده کنید؛زیرا که شما به صورت کلی صحبت می کنید و منظور شما محدود به زمان خاصی نمی شود.اگر شما در توصیف مادرتان می گویید: “مادرم مهربان است” منظورتان این است که مهربانی در وجود او است. (اگر در مورد شخصیت فردی که از دنیا رفته است صحبت می کنید باید از زمان گذشته در جمله بندی استفاده کنید.)

وقتی که می خواهید در مورد شخصیت افراد شروع به صحبت کنید بهتر است با سوال کردن به شکل زیر در مورد فرد مد نظرتان  بپرسید:

What is your mother like?

Is she like you?

توجه داشته باشید که سؤالات بالا فقط برای پرسش درمورد شخصیت افراد استفاده می شوند،و درجواب این سؤالات نمی توان ظاهر فرد را توصیف کرد.

صحبت درمورد شخصیت افراد :مثال هایی برای توصیف شخصیت افراد

My sister is friendly                                        خواهر من بسیار خودمانی است.

She is very shy.                                               او خیلی خجالتی است.

She’s really serious.                                            او بسیار جدی است

She isn’t very patient.                                          او خیلی صبور نیست

حتما بخون  درس 17 زبان انگلیسی متوسطه ( ظاهر افراد) + مکالمه

صحبت درمورد شخصیت افراد :مثال هایی برای مقایسه ی شخصیت ها

Comparing personalities: مقایسه کردن شخصیت ها

1:She’s very friendly, like me.                               او خیلی خودمانی است،مثل من.

2:We’re both shy.                                          ما هر دومان خجالتی هستیم.

3:She’s serious, but I’m not.                                 او جدی است،اما من نیستم.

4:I’m very patient.She isn’t patient at all.             من خیلی صبور هستم.او اصلاً صبور نیست.

صحبت درمورد شخصیت افراد به زبان انگلیسی یا هر زبان دیگری از موضوعاتی است که در گفت و گوهای روزانه و مکالمات ما مطرح می شوند.

نمونه مکالمه

به مثال زیر توجه کنید:

Kelly: Is that your sister?

کِلی:آیا آن خواهرت است؟

Lily: Yeah, that’s Jennifer. She’s 15.

لیلی:آره،این جنیفر است.او 15 ساله است.

Kelly: Is she like you?

کِلی:آیا او شبیه تو است؟

Lily: Yes,in some ways. She’s very funny.And she’s friendly, like me.

لیلی:آره،از بعضی جهات.او خیلی شوخ طبع است.و خیلی خودمانی است،مثل من.

Kelly: That’s good.

کِلی:خوب است.

Lily: But we’re really different in some ways.

لیلی:اما در بعضی جهات بسیار متفاوت هستیم.

Kelly: How are you different?

کِلی:از چه نظر متفاوت هستید؟

Lily: Well, she’s very patient. I’m not patient at all

لیلی:خب،او خیلی صبور است.من اصلاً صبور نیستم.

نتیجه گیری

خب؛ بحث امروز مون راجع به صحبت درمورد شخصیت های افراد بود و گفتیم که توی مکالمه های روزمره مون قرار داره و بیشتر اوقات ازش استفاده میکنیم پس بهتره که به خوبی باهاش آشنا باشیم به همین خاطر براتون مثال هایی برای توصیف شخصیت های افراد و مقایسه ی شخصیت ها آوردیم تا مکالمه ی جذاب تری داشته باشید و مثل همیشه بحث رو با ی مکالمه ی نمونه تموم کردیم .

مقاله قبلی
خرید کردن
مقاله بعدی
توصیف وسایل
فهرست