1. خانه
  2. آموزش مکالمه زبان انگلیسی
  3. معرفی خانواده به دوستان و آشنایان

معرفی خانواده به دوستان و آشنایان

معرفی خانواده

امکان دارد با دوستانتان به جشن یا دورهمی ای بروید و در آن جا خود را معرفی کنید و با افراد مختلفی آشنا شوید.پس از آن مسلما نوبت به معرفی و صحبت درمورد افراد خانواده می رسد؛مردم اغلب دوست دارند درمورد خانواده های یکدیگر بیشتر بدانند و ما هم دوست داریم همیشه از خانواده هایمان صحبت کنیم. اینجا معرفی خانواده به دوستان و آشنایان را باهم می آموزیم.

صحبت در مورد اعضای خانواده،یکی از موضوعات محبوب برای ادامه دادن مکالمه با یک نفر می باشد.سوالاتی مانند : خانواده شما چند نفری است؟ چندتا خواهر و برادر دارید؟،فرزند چندم هستید؟،کدام خواهر یا برادر شما ازدواج کرده اند؟ و …

در ادامه تصمیم داریم صحبت و مکالمه درمورد خانواده به زبان انگلیسی را به شما آموزش دهیم.

ابتدا یک سری از نسبت های خانوادگی،همراه با معادل انگلیسی شان را باهم مرور کنیم:

parents=والدین (mother/mom= مادر, father/dad=پدر)

child (مفرد)=فرزند (children(جمع)=فرزندان) (son=فرزند پسر  , daughter=فرزند دختر )

siblings=خواهر و برادر (brother= برادر, sister=خواهر)

uncle=عمو/دایی

aunt=خاله/عمه

cousin=پسرخاله/دخترخاله/پسرعمو/دخترعمو/پسردایی/دختردایی/پسرعمه/دخترعمه

grandparents=پدربزرگ و مادربزرگ (grandmother=مادربزرگ , grandfather=پدربزرگ)

niece=دختر برادر/خواهر

nephew=پسر خواهر/برادر

مواردی برای پرسش درمورد خانواده

  پرسش درمورد خانواده :Asking about family

آیا شما برادر یا خواهر دارید؟ ?Do you have any brothers or sisters/siblingsَ         

نه.من تک فرزند هستم. .No. I’m an only child                         

شما چند برادر یا خواهر دارید؟ ? How many brothers and sisters do you have

من یک برادر دارم.من خواهری ندارم. .have one brother. I don’t have any sisters        

Is your cousin single

آیا پسرخاله/پسرعمه/پسرعمو/پسردایی شما مجرد است؟

How old are your sisters?   

خواهرهای شما چند ساله هستند؟

حتما بخون  8 راهکار موثر برای توصیف مشکلات پزشکی و توصیه برای رفع بیماری

Do you have any children?       

آیا شما فرزندی دارید؟

مواردی برای توصیف اعضای خانواده

Describing family members :توصیف کردن اعضای خانواده

I have two older sisters.                                     

من دو خواهر بزرگتر دارم.

I have an older sister and a younger sister. 

من یک خواهر بزرگتر و یک خواهر کوچک تر دارم.

No, he isn’t. He’s married.                              

نه،نیست.او متاهل است.

One sister is 15 and the other is 24.           

یک خواهر 15 ساله و دیگری 24 ساله است. 

Yes, I have one son and one daughter.             

بله،من یک پسر و یک دختر دارم.

معرفی کردن خانواده

نمونه مکالمه راجع به معرفی خانواده

به مکالمه زیر دقت کنید:

Nate: Hi, Teresa! Did you get gifts for your family, yet?

نِیت:سلام تِرِسا!آیا برای خانواده ات کادو گرفتی؟

Teresa: No. I have no idea what to get my sisters.

تِرِسا:نه.من اصلا نمی دانم برای خواهرانم چه چیزی بگیرم.

Nate: How many sisters do you have?

نِیت:تو پند خواهر داری؟

Teresa: I have three sisters.

تِرِسا:من سه خواهر دارم.

Nate: Why don’t you get them key chains?

نِیت:چرا برای آن ها جاسوئیچی نمی گیری؟

Teresa: That sounds good. And now something for my brother.

تِرِسا:این خوب به نظر می رسد.و حال چیزی برای برادرم.

Nate: You have a big family! How old is your brother?

نِیت:تو خانواده بزرگی داری!برادرت چند ساله است؟

Teresa: He’s 12.

تِرِسا:او 12 ساله است.

Nate: What’s his name?

نِیت:اسم او چیست؟

Teresa: His name is Sebastian.

تِرِسا:نام او سِباستیَن است.

نتیجه گیری

خب ؛ توی این قسمت راجع به معرفی کردن خودمون و خانواده مون ٫ توصیفشون و همینطور اینکه وقتی میخوایم مکالمه مون رو با ینفر ادامه بدیم ازین موضوعات استفاده میکنیم و بحث کردیم و برای هر کدومشون کلی اصطلاح خوب آوردیم و مثل همیشه بحث رو با ی مکالمه تموم کردیم.

حتما بخون  خبر دادن
مقاله قبلی
صحبت درمورد گذشته
مقاله بعدی
پرسش درمورد علائق
فهرست