1. خانه
 2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
 3. افعال در زبان انگلیسی
 4. افعال گذرا و ناگذرا در زبان انگلیسی

افعال گذرا و ناگذرا در زبان انگلیسی

افعال گذرا در انگلیسی

افعال گذار در زبان انگلیسی فعل‌هایی هستند که برای کامل شدن معنی، علاوه بر فعل، نیازبه مفعول یا مسند یا متمم دارند

در صورتی که جمله  I carried her bag. را به شکل  I carried. می نوشتیم جمله عنای صحیحی نمیداد و خواننده از خود میپرسید چه چیزی را برد. لذا با ننوشتن یک مفعول برای فعل جمله جمله از لحاظ مفهومی ناقص می ماند و این نشان دهنده ان است که فعل carry یک فعل گذار می باشد.

در واقع افعال گذار در معنی خود وابسته به مفعول هستند و اگر مفعول قید نشود بخشی از مفهوم خود را از دست می دهند. بهترین روش تشخیص این که فعل جمله گذار است با نه این است که به معنی ففل در جمله توجه کنیم و ببینم آیا به مفعول نیار دارد یا نه  و آیا می توان بدون مفعول جمله با مفهوم صحیح نوشت یا خیر.

تعدادی از افعال گذاری پرکاربرد در زبان انگلیسی در جدول زیر قید شده است.

showowebuysendofferbring
takepaygetlovepasscost
tellpromiseleaveteachplaygive
catchrefusemakedescribethrowlend

چند نمونه مثال از افعال گذار به شرح زیر است:

 • I caught a cold.
 • Please bring me some soup.
 • She sends me a birthday present every year.
 • He writes short stories.
 • He always tells funny anecdotes about his time in college.

افعال ناگذرای انگلیسی

بر عکس افعال گذار، افال ناگذار در زبان انگلیسی بدون وجود مفعول نیز مفهوم جمله را به طور کامل می رساندد.و

She sang.

حتما بخون  فعل کیفیتی در زبان انگلیسی Must

The sun rose.

این فعل ها اگر به صورتامری نیز در جمله بیایند باز هم مفهوم جمله به طور کامل منتقل می شود.

Run!

 از سوی دیگر برخی فعل های زبان انگلیسی هم گذرا  و هم ناگذرا هستند.  ممکن است بعضی مواقع به مفعول نیاز داشته باشند و در برخی مواقع نه.

باید به این نکته مهم توجه نمود که در زبان انگلیسی اگر فعلی ناگذار باشد هرگز نمیتواند به صورت مجهول  در جمله بیان شود به طور مثال نمیتوانیم  فعل rise را به صرت مجهول در بیاوریم.

تعدادی از افعال گذاری پرکاربرد در زبان انگلیسی در جدول زیر قید شده است که شکل مجهول ندارند.

swimexistdependfallriseagree
livestandhavelaughsleepcry
smilecoughrespondarrivestayhappen
sneezelookconsistomitwaitsit

چند نمونه مثال از افعال گذار به شرح زیر است:

 • She smiled at me.
 • I fell on the ground.
 • I sneezed.
افعال گذرا و ناگذرا
مقاله قبلی
افعال ربطی در زبان انگلیسی
مقاله بعدی
مصدر با to در زبان انگلیسی
فهرست