1. خانه
  2. آموزش مکالمه زبان انگلیسی
  3. پرسش درمورد اتفاقات گذشته

پرسش درمورد اتفاقات گذشته

Asking about past events

در قسمت های قبل یاد گرفتیم که چطور درمورد اتفاقات گذشته صحبت کنیم و چطور زمان گذشته افعال را در انگلیسی بسازیم.حالا پرسش درمورد اتفاقات گذشته .در این قسمت  مثال های بیشتری از سوال کردن درمورد اتفاقات گذشته داریم:

Asking about past events پرسش درمورد اتفاقات گذشتهResponding جواب دادن
Did you finish the homework? آیا تکالیف را تمام کردی؟
Were you home last night? آیا دیشب خانه بودی؟   *در طرح سوال بله/خیر با افعال be  ، ابتدا حالت گذشته فعل be (was/were) و سپس فاعل را می نویسیم.
What did you do last night? دیشب چه کار کردی؟  
Yes, I did./No, I didn’t. بله،تمام کردم./نه،تمام نکردم.   Yes, I was./No, I wasn’t. بله،بودم./نه،نبودم.         I went to a movie. به دیدن یک فیلم رفتم.
Asking about past events پرسش درمورد اتفاقات گذشته

نمونه مکالمه پرسش درمورد اتفاقات گذشته

به مکالمه تلفنی این دو دوست توجه کنید:

Sarah: Hello.

سارا:الو

Terry: Sarah? Hi, it’s Terry.

تِری:سارا؟سلام،تِری هستم.

Sarah: Hey, Terry. What’s up?

سارا:سلام تِری.چه خبر؟

Terry: Actually, I called you last night.

تِری:راستش،من دیشب بهت زنگ زدم.

Sarah: Oh? What time did you call?

سارا:اوه؟چه زمانی زنگ زدی؟

Terry: Well, I called three times between 9:00 and 10:00.

تِری:خب،من سه بار بین ساعت 9:00 و 10:00 زنگ زدم.

Sarah: Oh, I went to a movie, so I turned off my phone. What did you want to talk about?

سارا:اوه،من به دیدن یک فیلم رفته بودم،برای همین گوشی ام را خاموش کرده بودم.در چه مورد می خواستی با من صحبت کنی؟

Terry: I needed your help with yesterday’s homework. I started it yesterday afternoon and worked on it until 11:00 last night.

حتما بخون  درس 15 زبان انگلیسی متوسطه ( در یک پاساژ) + مکالمه

تِری:برای تکلیف دیروز به کمکت احتیاج داشتم.دیروز عصر شروعش  کردم و تا ساعت 11:00 دیشب روی آن کار کردم.       

Sarah:Really?Did you finish it?

سارا:واقعا؟آیا تمامش کردی؟

Terry: Yes, I finished it this morning.

تِری:بله،امروز صبح تمامش کردم.

Sarah: So… can you help me?

سارا:پس…می توانی به من کمک کنی؟

نتیجه گیری

همونطوری که متوجه شدید اینجا بحثمون درباره ی پرسش درمورد اتفاقات گذشته و جواب دادن بود و مثال های زیادی برای هردوتاش آوردیم و مثل همیشه بحث رو با یه مثال خوب ک یدونه مکالمه ی نمونه بود تموم کردیم امیدواریم خوشتون اومده باشه

مقاله قبلی
صحبت راجع به عادات غذایی و چیزهایی که میخوریم به انگلیسی
مقاله بعدی
ساعت پرسیدن و ساعت گفتن
فهرست