1. خانه
  2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
  3. حروف تعریف
  4. حرف تعریف معین the در زبان انگلیسی

حرف تعریف معین the در زبان انگلیسی

حرف تعریف معین the در زبان انگلیسی

حرف تعریف معین the یکی از رایجترین کلمات در انگلیسی است که یک اسم معین یا خاص را معرفی میکند که قبلا در جمله ذکر شده است.باید توجه کنیم کهthe را قبل از اسامی که ناشناس هستند و یا قبلا در جمله  ذکر نشده اند استفاده نمیشود.

  • He watched a movieThe movie was about the death of a ghost.(جمله درست است-اویک فیلم تماشا کرد.فیلم در مورد مرگ یک شبح بود.-فیلمی که در جمله دوم ذکز شده است کاملا مشخص است که مربوط به فیمی است که در جمله اول ذکر شده است)
  • I saw an old man with an eagleThe eagle perched on his right shoulder.(جمله درست است-من یک پیرمرد با یک عقاب دیدم-عقاب روی شانه سمت راست او نشست./عقابی که در جمله دوم آمده چون دوباره در جمله ذکر ده پس the  قبل از آن قرار میگیرد.)

  • I received the letter. The letter is from the former classmate.(این جمله اشتباه است چون در جمله اول قبل از letter از حرف تعریف a استفاده کند/در جمله دوم نیز باید قبل از former classmate از حرف تعریف a استفاده کند چون کسی نمیداند که کدام همکلاسی مد نظر ماست و به کدام شخص اشاره میکند،چون بار اول است که این اسم درجمله آمده است.

وقتی که فقط یک شخص ،مکان یا شیء وجود دارد از حرف تعریف معین the استفاده میکنیم.

The pop=پاپ

The president of the united states=رئیس جمهور ایالت متحده آمریکا

The north pole=قطب شمال

The earth=زمین

The sky=آسمان

قبل از اسم ساختمانهای معروف در زبان انگلیسی

The Eiffel tower=برج ایفل

حتما بخون  اسامی یکسانی در زبان انگلیسی که با هر سه حرف تعریف به کار میروند

The great wall of china=دیوار بزرگ چین

حرف تعریف معین the قبل از یک اسم مفرد که اشاره به گروهی ازافراد یا طبقات دارد:

The middle class=طبقه متوسط

The homeless=بی خانمانها

The Canadians=کانادایی ها

The Hindus=هندوها

قبل از اسامی خاص رودخانه ها،دریاها،اقیانوسها،رشته کوه ها و و گروهی از جزیره ها

The Nile =رود نیل

The dead sea= دریای مرده

The pacific ocean=اقیانوس آرام

The Himalayas =رشته کوه های هیمالیا

حرف تعریف معین the قبل از سازمانهای خاص،احزاب سیاسی و اختصارات و کشورها

Theunitednation=سازمان ملل

The republican party=حزب جمهوری خواه

The USSR=اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی

قبل از اسامی مکانهایی که میشناسیم

  • We arrived early at the ferry terminal for our trip to the island.(ما برای سفر به جزیره زودتر به ترمینال کشتی رسیدیم- در این مثال  میدانیم که ترمینال کجاست)
  • We went to the cinema, after which we went to the stadium for a football match.(ما به سینما رفتیم و بعد از آن برای تماشای فوتبال به وزرشگاه رفتیم- در اینجا شنونده وگوینده میدانند که کدام سینما وکدام ورزشگاه مد نظر است)

قبل از علائم اختصاری و نام اول کشورها

the EEC (the European Economic Community)(جامعه اقتصادی اروپا)

the USA(ایالت متحده امریکا)

The UK(بریتانیا)

مقاله قبلی
حروف تعریف در زبان انگلیسی چیست؟
مقاله بعدی
حرف تعریف نامعین a/an در زبان انگلیسی
فهرست