1. خانه
  2. آموزش مکالمه زبان انگلیسی
  3. احوال پرسی رسمی و غیر رسمی و آغاز و پایان مکالمه

احوال پرسی رسمی و غیر رسمی و آغاز و پایان مکالمه

Greeting people

معمولاً استفاده از سلام و احوال پرسی به زبان انگلیسی،بستگی به موقعیت های متفاوت مثل احوال پرسی با یک دوست، خانواده یا شریک تجاری دارد.

  • هنگام ملاقات با دوستان، از سلام و احوالپرسی غیررسمی استفاده کنید.
  • اگر خیلی مهم است، از سلام رسمی استفاده کنید. از سلام و احوالپرسی رسمی با افرادی که آن ها را خیلی خوب نمی شناسید، استفاده شود.
  • سلام و احوالپرسی نیز به این که سلام می کنید یا خداحافظی می کنید، بستگی دارد.
  • عبارات صحیح زیر را بیاموزید و سپس با استفاده از گفتگوهای تمرینی، تمرین کنید.

How do we greet people in English? what about saying goodbye?

چطور به انگلیسی با مردم سلام می کنیم؟خداحافظی کردن چطور؟

اصطلاحاتی برای شروع یک مکالمه

___________________________________________________________________________

Starting a Conversation

برای سلام کردن می توانیم از این سه مورد استفاده کنیم:

سلام: Hey 1

سلام: Hi 2

سلام:Hello 3

صبح بخیر  :Good morning 4

بعداز ظهر بخیر:Good afternoon 5

عصر بخیر :Good evening 6

* دو مورد اول که به معنی “سلام” هستند شکل صمیمانه تر و غیر رسمی تری دارند و مورد سوم شکل رسمی تری دارد.

اصطلاحاتی برای احوال پرسی

__________________________________________________________________________

Greeting people

بعد از سلام کردن،حال و اوضاع مخاطبمان رو جویا می شویم.برای مثال:

چطور هستید؟ How are you? 1

اوضاع چطور است؟  How is everything? 2

حال شما چطور است؟ How are you doing? 3

     How’s it going? 4

                                       اوضاع چطوره؟                                    

How are things? 5

*از موارد 3 و 4 در موقعیت های غیررسمی و صمیمی تر استفاده می کنیم.  

___________________________________________________________________________

Responding

حال می خواهیم ببنیم که در پاسخ به سلام و احوال پرسی،چه جملات و اصطلاحاتی را می توانیم استفاده کنیم:

حتما بخون  سودمند ترین و پرکاربد ترین اصطلاحات درباره رفتار های کلی

من خوب هستم،ممنون. I’m fine,thank you 1

  همه چیز عالی است.Everything’s great 2  

خوبم،مرسی Fine,thanks 3

 من خوبم.I’m alright 4

 زیاد خوب نیستم.Not so well 5

*از موارد 3،4 و 5 در مکالمات دوستانه و غیررسمی استفاده می کنیم.

اصطلاحاتی برای خداحافظی کردن

___________________________________________________________________________

Saying goodbye

 خدانگهدار.Good bye 1

 روز خوبی داشته باشید.Have a nice day 2

 شب بخیر.Good night 3 

می بینمت. See you 4

 مراقب خودت باش.Take care 5

  *از موارد 4 و 5 برای موقعیت های غیررسمی استفاده می کنیم.

معمولاً استفاده از سلام و احوال پرسی به زبان انگلیسی،بستگی به موقعیت های متفاوت مثل احوال پرسی با یک دوست، خانواده یا شریک تجاری دارد.

نمونه مکالمه احوال پرسی

___________________________________________________________________________

در این قسمت یک مکالمه را برای درک بهتر به عنوان نمونه آورده ایم:

a)Hi how’s it going?

(aسلام اوضاع چطور است؟

 b)Fine thanks . How are things?

(bخوبم ممنون اوضاع چطوره؟

a)Pretty good .My name is Steve Hill and what is your name?

(aخیلی خوب.اسم من استیو هیل است و اسم شما چیست؟

b)I’m Emma . Emma Lory Shaw.

(bمن اما هستم اِما لوری شاو

a)It’s nice to meet you

(aاز آشناییتان خوشبختم

b)It’s nice to meet you too

(bمن هم از آشنایی شما خوشبختم

a)Well it’s time for class see you later

(aخب وقت کلاس است بعدا می بینمت

b)Take it easy*

(bخداحافظ

*  take it easy درواقع یک اصطلاح عامیانه زبان انگلیسی است که برای خداحافظی کردن به کار می رود.

نتیجه گیری

خب؛ بحث امروز مون درمورد احوال پرسی بود و گفتیم که نوع احوال پرسی مون بستگی به چه چیزایی داره و توی هر موقعیت باید چطور احوال پرسی کنیم . اینجا چندتا اصطلاح کاربردی و مفید برای شروع ی مکالمه٫ احوال پرسی و خداحافظی آورده بودیم که برای داشتن ی مکالمه ی جذاب کمکتون می‌کنه و مثل همیشه آخر کار ی مکالمه داشتیم امیدواریم استفاده کنید.

حتما بخون  توصیف خانه در زبان انگلیسی
مقاله قبلی
خبر دادن
مقاله بعدی
توصیف پوشش
فهرست