1. خانه
  2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
  3. صفات در زبان انگلیسی
  4. ترتیب صفات در زبان انگلیسی – order of adjectives

ترتیب صفات در زبان انگلیسی – order of adjectives

order of adjectives

ترتیب صفات در زبان انگلیسی

ترتیب قرارگیری صفاتی که یک صفت را توصیف میکنند.

ترتیب مشخصی برای این موقعیت وجود دارد.

در ادامه میتوانیم تریتیب قرار گیری را بر اساس شماره گذار مشاهده کنیم:

1)شناساگر:شناساگر شامل حروف تعریف(the/a/an)،صفات اشاره(this/that/these/those)،صفات ملکی(my/your/his/here/its/our/their)، و یا شماره ها هستند.

2)صفات مشاهده ای/نظری مانند:beautiful=زیبا/best=بهترین/dirty=کثیف/funny=بامزه/sweet=مطبوع/ugly=زشت/worthless=بی ارزش)

3)صفات اندازه مثل:big(بزرگ)/small(کوچک)/short(کوتاه)/thick(ضخیم)/2meter(2متر

4)صفات سن*مانند:aged/elderly=مسن/new=جدید/6-year-old=6ساله/young=جوان/senior=قدیمی

*نکته:گاهی سن بعد از شکل قرار میگیرد.

5)صفات شکل مانند:circular=دایره ای/flat=صاف/oblong=کشیده/oval=بیضی/round=گرد/square=مربعی/triangular=مثلثی

6)صفات رنگ مانند:blue=آبی/emerald=سبز زمردی/green=سبز/orange=نارنجی/red=قرمز/violet=بنفش/yellow=زرد

7)صفات منشا/مکان مانند:African =آفریقایی/British=بریتانیایی/Chinese=چینی/Hawaiian=مربوط به هاوایی/Japanese=ژاپنی(این صفات میگویند که اسم اهل کجاست)

8)صفات جنس مانند:gold=طلایی/plastic=پلاستیکی/silver=نقره ای/wooden=چوبی/silk=ابریشمی/bronze=برنزی

9)صفات مربوط به هدف و کاربرد اسم :که میتواند یک اسم باشد(garden tool=وسایل باغبانی) و

 یا فعل باشد(used car=ماشین استفاده شده) که به عنوان صفت عمل میکند.

صفات هم پایه یا هماهنگ:

صفاتی هستند که اهمیت یکسانی در توصیف یک اسم در جمله دارند و هیچکدام از آنها نسبت به دیگری برتری ندارند و با ویرگول از یکدیگر جدا میشوند.

برای اینکه بفهمیم صفاتی که دریک جمله هستند هماهنگ هستند یا نه بین آنها ویرگول استفاده میکنیم جای صفات را با هم عوض میکنیم و یا از( and=و) بین صفات استفاده میکینم.

اگر با این کار معنی جمله قابل قبول باشد صفات هماهنگ هستند و ویرگول بین صفات نیاز است.

مثال:

He is a highly qualified, experienced doctor.(او یک پزشک بسیار شایسته،باتجربه است)

ترتیب صفات در اینجا مشخص شده است

He is an experienced, highly qualified doctor.(او یک پزشک با تجربه،بسیار شایسته است)

He is a highly qualified and experienced doctor.(او یک پزشکبسیار شایسته و با تجربه است)

 همانطور که دیدیم در مثالهای بالا معنا هیچ تغییری نکرد ،در نتیجه دو صفت هماهنگ هستند و به ویرگول نیاز است.

حتما بخون  صفات ملکی در زبان انگلیسی Possessive determiners

نکته:

اگر صفاتی که قبل از یک اسم و یا ضمیر قرار میگیرند هماهنگ نباشند و از یک طبقه نباشند ،بین آنها ویرگول و یا حرف ربط (and=و(نمیتواند قرار بگیرد.

مثال:

If you came face-to-face with an ugly toothless old witch, what would you do?(اگر با یک جادوگر بی دندان پیر برخورد کنی،چه کاری انجام میدهی؟)

(Not: If you came face-to-face with an ugly toothless and old witch, what would you do?)(این جمله اشتباه است چون بین دو  صفت که از دو طبقه مختلف هستند(صفت نظری و سن) و استفاده شده است.)

This beautiful large 10-year-old red-coloured Russian-designed wooden summer house is for sale.(این خانه زیبای بزرگ 10 ساله قرمز رنگ روسی تابستانی چوبی به فروش میرسد.-همه ی این صفلت از گروه های مختلف صفات هستند در نتیجه بین آنها ویرگول و یا “و” قرار نمیگیرد.(summer امی است که در اینجا به عنوان صفت عمل میکند) 

She inherited that light yellowish-brown wicker cat basket from her grandmother, who used to keep a playful small black cat. (او آن سبد سبک زرد مایل به قهوه ای حصیری را از مادر بزرگش به ارث برد که قبلا در آن یک گربه کوچک سیاه بازیگوش نگه داری میکرده-صفات از گروه های مختلفند در نتیجه بین آنها ویرگول قرار نمیگرد- در این مثال cat/wicker اسم هستند که به عنوان صفت وصفی در جمله قرار گرفته اند.

Jill is a good-lookingwell-dressed attached,  woman.(جیل یک زن خوش قیافه ،خوش لباس،جذاب است)-در این مثال همه صفات نظری هستند و ازیک گروه در نتیجه بین آنها ویرگول قرار میگیرد

ترتیب صفات در اینجا مشخص شده است

Hong Kong is a busylivelyexciting city (هنک کونگ یک شهر شلوغ،پرجنب و جوش و هیجان انگیز است-همه ی صفات نظری هستند در نتیجه بین آنها ویرگول قرار گرفته است).

حتما بخون  صفات در زبان انگلیسی ( Adjective ) چه هستند؟ و انواع آن

چند صفت هماهنگ:

اگر دو صفت هماهنگ داشته باشیم ،بین آنهاand =و  قرار میدهیم اما اگر بیش از دو صفت هماهنگ داشته باشیم بین این صفات ویرگول قرار میدهیم و قبل ازصفت آخر نیز and=و قرار میدهیم.

مثال:

I wish tomorrow’s morning would dawn bright and sunny.(کاش فردا روشن وآفتابی آغاز شود)

She is intelligenthardworking and successful..(او باهوش،سخت کوش و موفق است)

The cap that she bought has colours of yellowbrown and red.(کلاهی که او خریده است دارای رنگهای زرد،قهوه ای و قرمز است)

The birthday cake on sale at the bakery come on different shape: round,square and triangular(کیک های تولدی که در شیرینی فروشی به فروش میرند اشکال مختلفیدارند:گرد ،مربع و مثلثی)

ترتیب صفات در اینجا مشخص شده است

ترتیب صفات هماهنگ وناهماهنگ در یک جمله:

The items he bought included a reasonably-priced, imported glass juice jug. (چیزهایی که او خریده بود شامل یک کوزه شیشه ای آبمیوه با قیمت مناسب و وارداتی بود)

Reasonably priced و imported هماهنگ هستند و میتوانیم جایشان را در جمله عوض کنیم و یا و بین آنها قرار دهیم اما glass وjuice  از دوگروه متفاوتند و بین آنها کاما قرار نمیگرد)

The funnyclumsy clown soon appeared, dressed in clothes with red and yellow polka dots(دقلک بامزه،دست و پا چلفتی با لباسهایی که با لکه های قرمز و زرد پوشیده شده بود ظاهر شد-funny و clumsy  هر دو  با هم هماهنگ هستند در نتیجه بین آنها ویرگول قرار گرفته .همچنین دو صفت yellowو red نیز با هم هماهنگ هستند در نتیجه بین آنها (و)قرار گرفته است)

حتما بخون  قیدهای still,yet,already,just

ترتیب صفات: صفات بعد از فعل be:

اگر صفات در جمله بعد از فعلbe(is/are..) (هست ،هستند) قرار بگیرند …

( صفتی که توصیف کننده اسم است و به عنوان بخشی از اسم پذیرفته میشود)همراه با اسم در ابتدای جمله  قبل از اسم قرار میگیرد. این صفت توصیف کننده لازم نیست که حتما صفت باشد.

به عنوان مثال:

Garden gate(دروازه باغ)/sandwich box(جعبه ساندویچ)/kitchen table(میز آشپزخانه)/fish farm(پرورش ماهی)

در مثالهای بالا همه ی کلماتی که پررنگ شده اند صفت نیستند، آنها اسم هستند اما به عنوان صفت در جمله به کار رفته اند.

This summer house is beautiful,small,10-year-old,red coloured,Russian desingned and wooden.(این خانه تابستانی زیبا،کوچک،ده ساله،قرمز رنگ،با طراحی روسی و چوبی است-این جمله درست است زیرا کلمه توصیف کننده summer  باید قبل از اسم قرار بگیرد.

نکته: با اینکه صفات از گروه های مختلفی اند اما چون بعد از افعال ربطی قرار گرفته اند بین آنها ویرگول استفاده شده است .

: This house is beautiful, small, 10-year-old, red-coloured, Russian designed and wooden and summer( این خانه زیبا،کوچک،ده ساله،قرمز رنگ، با طراحی روسی،چوبی و تابستانی است.این جمله نادرست است زیرا کلمه ی توصیف کننده(summer) در اخر قرار گرفته است)

مقاله قبلی
جایگاه قید در زبان انگلیسی -Position of adverb in a sentence
مقاله بعدی
قیدهای still,yet,already,just
فهرست