1. خانه
 2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
 3. حروف تعریف
 4. جایگاه حرف تعریف در جمله های زبان انگلیسی

جایگاه حرف تعریف در جمله های زبان انگلیسی

جایگاه حرف تعریف در جمله های زبان انگلیسی

جایگاه حرف تعریف در جمله کجاست؟

a/an/the:قبل از اسمهای قابل شمارش میتوانند قرار بگیرند

The:فقط قبل از اسمهای غیر قابل شمارش

معمولا از این حروف تعریف برای شروع کردن جمله استفاده میکنیم

کلماتی وجود دارند که میتوانند قبل از حروف تعریف قرار بگیرند:

 • Many time he would talk when his mouth was full.(خیلی وقتها او وتی که دهانش پر بود صحبت میکرد)
 • Half an orange is not enough for me.(نصف یک پرتقال برای من کافی نیست)
 • What an awful lot of difference it will make to my life if I fail the exam. (اگر در امتحان قبول نشوم چه تفاوت افتضاحی برای من ایجاد میکند)
 • All the cats got stolen.(همه گربه ها دزدیده شده اند)
 • Both the papers had difficult questions.(هر دو مقاله سوالات سختی  داشت)
 • o        *در ترجمه فارسی این جملات نمیتوان حرف تعریف را مشخص کرد

حروف تعریف اسامی را معرفی میکنند در نتیجه به عنوان صفت در نظر گرفته میشوند  چون اسم بعد از خود را توصیف میکنند.به طور معمول آنها قبل از صفات توصیفی استفاده میشوند.

 • A last-minute goal put them through to the final. (یک گل لحظه آخری آنها را به فینال رسید-لحظه آخری صفت است)
 • o        . (
 • An apple pie a day is a must after dinner.(یک پای سیب هر روز بعد از شام ضروری است)
 • An old friend of mine was released from prison last week. (یکی از دوستان قدیمی من هفته گذشته از زندان آزاد شد) 
 • The high-rise building was gutted by fire. (ساختمان بلند با آتش سوزی کاملا سوخت)
 • The bright meteor lit up the sky.(شهاب سنگ درخشان آسمان را روشن کرد)
 • My neighbor is an elderly lady.(همسایه من یک خانم مسن است)
 • The modern world is a very small world.(دنیای مدرن یک دنیای کوچک است)
حتما بخون  حرف تعریف معین the در زبان انگلیسی

حرف تعریف قبل از اسامی غیر قابل شمارش

Theتنها حرف تعریفی است که قبل از اسمهای غیر قابل شمارش قرار میگیرد.

اسمهای غیر قابل شمارش در مثالهای زیر(butter/flesh/sand/snow/cream/skin)هستند.

 • The butter melted in the heat.(کره در حرارت ذوب شد)
 • The flesh of the fruit is white. (مغز آن میوه سفید است)
 • The sand was then mixed to the cement.(شن و ماسه را سپس با سیمان مخلوط کردند)
 • They are playing in the snow.(آنها در برف بازی میکنند)

نمیتوانیم قبل از اسامی غیر قابل شمارش از حرف تعریف a استفاده کنیم اما اگر قبل مقدار اندازه گیری شده آن را داشته باشیم میتوانیم .مثلا نمیتوانیم بگوییم یک پنیر اما میتوانیم بگوییم یک تکه /توده و یا برش پنیر

 • a block of ice(یک قالب یخ)
 • a cube of sugar(یک حبه قند)
 • a hunk of cheese(یک تکه پنیر)
 • a knob of butter(یک قبه کره)
 • a layer of dirt(یک لایه چرک)
 • a piece of cloth(یک تکه پارچه)
 • a piece of furniture(یک تکه اثاثیه)
 • a piece of homework(یک کمی تکلیف)
 • a pile of rubbish(یک توده آشغال)
 • a pinch of salt(یک کمی نمک)
 • a slice of bread(یک تکه نان)
 • an amount or a sum of money(یک مقدار پول)
 • an item or a piece of equipment(یک مورد یا یک قطعه تجهیزات)

در این مقاله با جایگاه حرف تعریف در جمله اشنا شدیم.

مقاله قبلی
اسامی یکسانی در زبان انگلیسی که با هر سه حرف تعریف به کار میروند
مقاله بعدی
حرف تعریف معین the در زبان انگلیسی
فهرست