1. خانه
  2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
  3. نکات بیشتر گرامر زبان انگلیسی
  4. دلایل استفاده از جملات مجهول در زبان انگلیسی Reasons for passive voice-

دلایل استفاده از جملات مجهول در زبان انگلیسی Reasons for passive voice-

دلایل استفاده از جملات مجهول در زبان انگلیسی

ما به دلایل زیر از جملات مجهول استفاده میکنیم.

1)وقتی که نمیدانیم چه کسی کار را انجام داده است:

The bank was robbed last night.(دیشب بانک مورد سرقت قرار گرفت)

2)وقتی که مهم است که بدانیم چه کسی کار را انجام داده است:

This beautiful oil painting was done by my grandmother.(این نقاشی زیبای رنگ روغن توسط مادربزرگ من انجام شد)

3)وقتی که هم نیست که بدانیم چه کسی عمل را انجام داده است:

All these household wares were imported from Hong Kong.(تمام این  لوازم خانگی ها از هنگ کنگ وارد شده بودند)

4)وقتی که خود عمل انجام شده از انجام دهنده آن هم تر است:

The two siblings were killed in a road accident.(این خواهر و برادر در یک تصادف جاده ای کشته شده بودند)

5)وقتی که فقط به کاری که انجام شده علاقه مند هستیم تا اینکه چه کسی آن را انجام داده است:

The 24-foot python was caught in that village.(مار پیتون 24فوتی در آن روستا گرفته شد)

دلایل استفاده از جملات مجهول

6)وقتی که میخواهیم به شخصی که کار برای او انجام شده است تاکید کنیم نه شخصی که کار را انجام داده است:

John was presented with a bravery award yesterday.(دیروز  به جان یک نشان شجاعت اهدا شد)

7)وقتی که میخواهیم برای سرپوش گذاشتن  بر روی یک خطا نام فرد انجام دهنده را فاش نکنیم:

The work was poorly done.(کار به طور ضعیف انجام شده بود)

در جملات مجهول از کلمات زیادی استفاده میشود و گاهی اوقات فهم آن دشوار است.

در جملات معلوم از کلمات کمتری استفاده میشود و راحت تر فهمیده میشود.(وقتی از کلماتی که غیر ضروری است استفاده نکنیم متن واضح تر خواهد بود)

حتما بخون  توصیف کننده معلق در زبان انگلیسی (Dangling modifier )

Passive: The protesters were kicked, punched and handcuffed by the police before they were taken away in the police van. (Words:19 / Characters: 93)

جمله مجهول: قبل از اینکه معترضان به ون پلیس منتقل شوند توسط پلیس لگد،مشت و دستبند زده شدند-19 کلمه)    

Active: The police kicked, punched and handcuffed the protesters before taking them away in a police van. (16/82) 

جمله معلوم:پلیس قبل از بردن معتضان به ون آنها را لگد ،مشت و دستبند زد-16 کلمه)

مقاله قبلی
جمله مجهول با دو مفعول در زبان انگلیسی (Passive Sentence with Two Objects)
مقاله بعدی
مثالها و نکات بیشتر در مورد وجه مجهول در زبان انگلیسی more on passive voice
فهرست