1. خانه
  2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
  3. نکات بیشتر گرامر زبان انگلیسی
  4. کاربرد علامت نقطه ویرگول (semicolon) در زبان انگلیسی

کاربرد علامت نقطه ویرگول (semicolon) در زبان انگلیسی

علامت نقطه ویرگول(semicolon) در زبان انگلیسی

از علامت نقطه ویرگول برای متصل کردن دو جمله ،بند مستقل و  یا مجموعه ای از موارد که از لحاظ معنی به هم نزدیک هستند استفاده میشود.

جدا کردن دو بند مستقل ولی مربوط به هم

این علامت دو بند مستقل را که به هم وابسته هستند را از هم جدا میکند.از آنجا که بندهای مستقل جمله هایی کامل هستند میتوانیم به جای نقطه ویرگول از نقطه استفاده کنیم.

مثال:

Some of them played balls and flew kites on the crowded beach; others swam in whatever space they had.

بعضی از آنها در سال شلوغ توپ بازی کردندو بادبادکها را پرواز دادند؛ بقیه در فضایی که داشتند شنا کردند.

We sent them the packages yesterday morning; they should have received them by now.

ما دیروز بسته ها را برای  آنها فرستادیم؛ باید تا الان آنها را دریافت کرده باشند.

تقسیم کردن یک جمله به دو بخش

Javascript — All about semicolons (;) | by Marudhu Pandiyan G | Medium

از نقطه ویرگول برای تقسیم کردن یک جمله به دو بخش استفاده میکنیم. که بخش دوم معمولا شامل موارد جدا شده توسط ویرگول است.

مثال:

Some of the things we need are fresh, green salad; chunky, creamy soup; and spicy, thick sauce.

بعضی چیزهایی که نیاز داریم  سالاد سبز، تازه ؛ سوپ تکه ای ،خامه ای؛ و سس های تند ،غلیظ هستند.

The cities of island countries that we have visited include St. George’s, Grenada; Kingston, Jamaica; and Antananarivo, Madagascar.

شهرهای کشورهای جریزه ای که مشاهده کرده ایم شامل سنت جرج ، گرنادا؛ کینگ استون، جامائیکا؛ و آنتاناناریو ، ماداگاسکار بود.

حتما بخون  توصیف کننده­­ ها در زبان انگلیسی Modifiers

نقطه ویرگول قبل از قید ربطی

نقطه ویرگول معمولا قبل از قیود ربطی مثل(however=اگرچه/nonetheless=با این وجود/therefore=بنابراین) که دو بند را به هم وصل میکنند قرار میگیرد.

مثال:

He gives up smoking; obviously, he fears contracting one of the smoking-related diseases.

او سیگار را ترک میکند؛ به طور اشکار ، او از ابتلا به یکی از  بیماری های مربوط به سیگار کشیدن میترسد.

The whole article was badly written; moreover, it has some grammatical mistakes.

تمام مقاله به طرز بدی نوشته شده بود؛ به علاوه، چند اشکال  گرامری دارد.

علامت نقطه ویرگول نمیتواند جایگزین علامت دو نقطه شود.

Semicolon by Cecelia Watson — a mark of distinction | Financial Times
علامت نقطه ویرگول

No: We are looking forward to the mission; to explore the cave. 

این جمله نادرست است: چون به جای علامت دو نقطه از نقطه ویرگول استفاده کرده است.

Yes: We are looking forward to the mission: to explore the cave. 

این جمله درست است: چون از علامت دو نقطه برای توضیح یک مورد به درستی استفاده کرده است.

ما مشتاقانه منتظر ماموریت هستیم: کشف غار

بعد از یک بند وابسته

بعد از یک بند وابسته (که قبل از یک بند مستقل است) نباید از از نقطه ویرگول استفاده کنیم. علامت نگارشی درست در این مورد ویرگول است.

No: Despite her parents’ objections; she bought a lion cub and kept it as a pet. 

این جمله نادرست است: چون بعد از بند وابسته از نقطه ویرگول استفاده کرده است.

Yes: Despite her parents’ objections, she bought a lion cub and kept it as a pet. 

این جمله درست است: چون بعد از بند وابسته به درستی از ویرگول استفاده کرده است.

حتما بخون  زمان جمله مجهول در زبان انگلیسی (Tenses in the passive voice )

علی رغم مخالفت والدینش ، او یک بچه شیر را خرید و آن  را به عنوان حیوان خانگی نگه داشت.

 

مقاله قبلی
علامت دو نقطه(colon) در زبان انگلیسی
مقاله بعدی
کاربرد علامت آپستروف (apostrophe) در زبان انگلیسی
فهرست