1. خانه
 2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
 3. افعال در زبان انگلیسی
 4. فعل shall/should در زبان انگلیسی

فعل shall/should در زبان انگلیسی

فعل shall/should در زبان انگلیسی

Shall

این مقاله در مورد shall/should است. از فعل shall  همراه با ضمایر اول شخص مفرد و منفی برای نشان  دادن اعمال آینده استفاده میکینم.

 • We shall be there by this time tomorrow.(ما فردا در این زمان آنجا خواهیم بود)
 • We shall all gather on the beach this weekend.(ما آخر هفته همگی در ساحل جمع خواهیم شد)
 • We shall be having a vegetarian meal with the uncle who has become a vegetarian.(ما باید با عمویی که گیاهخوار شده است یک وعده گیاهی بخوریم)

از shall برای بیان ایده های زیر استفاده میکنیم:

 • Shall we dine here? Let’s dine here, shall we? (اینجا غذا بخوریم؟بیاید اینجا غذا بخوریم-پیشنهاد /سوال)
 • We shall get this jigsaw puzzle done completely by tonight. (ما باید امشب این پازل را کامل کنیم-عزم)
 • We shall walk all the way there together. (ما باید همه این راه را با هم پیاده روی کنیم-قصد)
 • He said he would be a famous magician when he grew up. We shall see. (او گفت وقتی برزگ شود یک شعده باز معروف خواهد شد.باید ببینیم-انتظار)
 • Shall we get a bigger one? (آیا باید یک بزرگتر بگیریم؟-نظر)

از shall برای سوال پرسیدن استفاده میکنیم:

 • Shall get up for them to sit?(باید بلند شویم برای آنها تا بشینند؟)
 • Shall we dine outside or inside?(باید بیرون غذا بخوریم یا داخل؟)
 • When shall we visit grandma again?(کی باید دوباره مادربزرگ را ملاقات کنیم؟)

از shall برای تاکید ،با همه فاعلها استفاده میکینم.

 • shall say again that you are talking rubbish.(من باید دوباره بگویم که شما در حال گفتن حرفهای بی ارزش هستید)
 • You shall be made to pay dearly for your negligence.(شما باید برای قصور خود هزینه زیادی را بپردازید) 
حتما بخون  فعل در زبان انگلیسی چیست؟ what is a verb

‘ll حالت اختصاری shall است که با ضمایر فاعلی(i/you/he/she/we/they/it)استفاده میشود.

 • I’ll phone you this evening.(من امروز عصر به تو زنگ خواهم زد)

فرم منفی و خلاصه شده shall ،shan’t است.

 • I’m afraid I shall not (shan’t) be able to attend the meeting. (متاسفم که نمیتوانم در جلسه شرکت کنم)

از shall به همراه ضمایر دوم شخص و سوم شخص میتوان برای دستور دادن و تحمیل منع انجام کاری استفاده کرد.

 • He shall write a letter of apology to the club members.(او باید یک نامه عذرخواهی به اعضای انجمن بنویسد)
 • You shall leave now as he’s waiting for you.(شما باید الان بروید چون او منتظر شماست)
 • None of you shall be permitted to use my nickname again.(هیچ یک از شما اجازه ندارد که از لقب من دوباره استفاده کند)

از shall همراه با ضمایر دوم شخصو سوم شخص میتوان برای صحبت در رابطه با قواعد و قوانین  استفاده کرد.

 • It shall be a breach of club rules to drink alcohol in the clubhouse.(نوشیدن مشروبات الکی در محل باشگاه باید نقض قوانین باشگاه باشد)
 • Candidates shall comply strictly with the instructions.(داوطلبها باید دقیقا از دستورالعملها پیروی کنند)
 • There shall be total silence during recording..(در هنگام ضبط باید سکوت کامل باشد)

shall/should

Should

Should  حالت گذشته فعل shall است و مانند بقیه افعال کیفیتی صرف نمیشود.این فعل همانند یک فعل کمکی برای بیان ایده های زیر به کار میرود.

 • At the rate he’s running , he should get tired before long.(با سرعتی که او میدود باید خیلی زود خسته شود-احتمال)
 • He knows he should remain faithful if he wants his marriage to last. (اومیداند باید وفادار بماند  که اگر میخواهد ازدواجش پایدار باشد-وظیفه/التزام )
 • If he should die now, what would become of his fleet of luxurious cars? (اگر او الان بمیرد ناوگان اتومبیلهای لوکس او چه میشوند-جمله شرطی)
 • o        . You should go back to your husband. (شما باید به شوهر خود برگردید-پیشنهاد)
 • What colour should we use for the kitchen walls? (برای دیوارهای آشپزخانه باید از چه رنگی استفاده کنیم؟-نظر)
 • There should be a large crowd at the festival. (باید جمعیت زیادی در جشن.اره حضور د اشته باشند-انتظار)
 • You should have been there to see what really happened. (شما باید آنجا بودید تا ببینید واقعا چه اتفاقی افتاده است-آرزو)
 • should think it will take us more than two hours to complete it. (من فکر میکنم تکمیل آن بیش از دو ساعت طول خواهد کشید-تاکید)
حتما بخون  جملات شرطی در زبان انگلیسی

shall/should

مقاله قبلی
فعل will/would در زبان انگلیسی
مقاله بعدی
فعل کیفیتی در زبان انگلیسی Must
فهرست