1. خانه
 2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
 3. زمان ها در زبان انگلیسی
 4. زمان آینده کامل (Future Perfect Tense) در زبان انگلیسی

زمان آینده کامل (Future Perfect Tense) در زبان انگلیسی

زمان آینده کامل (Future Perfect Tense)

نقش گرامر زبان انگلیسی در بهبود مهارت‌های گفتاری و نوشتاری حائز اهمیت و یادگیری اصول و قواعد آن، امری بسیار مهم و ضروری به شمار می‌رود. یکی از بخش‌های مهم فرایند یادگیری زبان، مبحث زمان‌ بوده که میزان تسلط فرد بر دستور زبان انگلیسی را نشان می‌دهد.

در زبان انگلیسی، سه زمان اصلی گذشته، حال و آینده وجود دارد. هر یک از این زمان‌ها، به چهار بخش ساده، استمراری، کامل و کامل استمراری تقسیم می‌شوند.

در این آموزش، کاربرد زمان آینده کامل (Future Perfect Tense) را توضیح داده و ساختار آن را تماما بررسی می‌کنیم.

انواع زمان

همان‌طور که گفته شد، در زبان انگلیسی، سه زمان اصلی داریم که عبارت‌اند از:

 • زمان گذشته
 • زمان حال
 • زمان آینده

هر یک از این زمان‌ها به چهار بخش (۱۲ زمان مختلف) تقسیم می‌شوند که در جدول زیر ارائه شده است.

زمان‌های انگلیسی (English Tenses)
گذشته (Past)حال (Present)آینده (Future)
گذشته ساده (Past Simple)حال ساده (Present Simple)آینده ساده (Future Simple)
گذشته استمراری (Past Continuous)حال استمراری (Present Continuous)آینده استمراری (Future Continuous)
گذشته کامل (Past Perfect)حال کامل (Present Perfect)آینده کامل (Future Perfect)
گذشته کامل استمراری (Past Perfect Continuous)حال کامل استمراری (Present Perfect Continuous)آینده کامل استمراری (Future Perfect Continuous)

توضیح زمان آینده کامل

در این آموزش از مجموعه آموزش‌های زبان مجله فرادرس، به بررسی (زمان Future Perfect) می‌پردازیم. از زمان آینده کامل برای توصیف عملی استفاده می‌شود که در زمان مشخصی در آینده پایان می‌یاید.

به چند مثال زیر و ترجمه آن‌ها توجه کنید.

I’ll have finished the report by lunchtime. 

گزارش را تا قبل از ناهار تمام خواهم کرد.

After our next trip, we’ll have been to Paris three times. 

پس از سفر بعدی‌، سه بار است که به پاریس رفته‌ایم.

In June he’ll have lived here for 3 years. 

ماه ژوئن، سه سال خواهد بود که اینجا زندگی کرده است.

برای درک بیشتر زمان آینده کامل به مثال‌های زیر توجه کنید.

By the time you arrive, we will have finished the meal and the speeches. 

تا زمان رسیدن شما، غذا صرف شده و سخنرانی‌ها انجام شده است.

(قید زمان «by the time» به زمان مشخصی در آینده اشاره دارد).

 I will have read every magazine in the waiting room before I see the dentist. 

تا قبل از ملاقات با دندان‌پزشک، تمام مجله‌های اتاق انتظار را خواهم خواند.

آینده کامل

(عبارت «before I see the dentist» به زمان مشخصی در آینده اشاره دارد).

I hope that, when I leave this planet, I will have touched a few people in a positive way. 

امیدوارم که وقتی این کره خاکی را ترک می‌کنم، بر چند نفر تأثیر مثبتی گذاشته باشم.

(عبارت «when I leave this planet» نشان‌دهنده زمان مشخصی در آینده است).

کاربرد آینده کامل در انگلیسی

زمان آینده کامل برای موارد زیر به کار می‌رود:

 • برای صحبت کردن درباره عملی که قبل از زمان مشخصی در آینده کامل خواهد شد:

 By eight o’clock tomorrow, I will have taken off for Japan. 

تا ساعت هشتِ فردا، به ژاپن پرواز خواهم کرد.

 • برای صحبت کردن درباره عملی که قبل از عمل دیگر در زمان آینده کامل خواهد شد:

She will have learned Chinese before she moves to China. 

قبل از رفتن به چین، زبان چینی را یاد خواهد گرفت.

آینده کامل

ساختار آینده کامل در انگلیسی

برای ساختن جملات آینده کامل در انگلیسی از «will have + p.p» استفاده می‌کنیم.

حتما بخون  زمان آینده استمراری (Future Continuous) در زبان انگلیسی

در جمله زیر، زمان آینده کامل به کار رفته است و برای تمام فاعل‌ها از جمله «he, she, it» مشترک است.

You will have studied. 

تو مطالعه خواهی کرد.

در جدول زیر، ساختار کلی آینده کامل در انگلیسی را با مثال مشاهده می‌کنید.

ساختار جمله آینده کامل
p.pwill haveSubject
finishedwill haveI
finishedwill haveYou
finishedwill haveHe/She/It
finishedwill haveWe
finishedwill haveThey

نکته: در برخی موارد، به‌جای «will» می‌توان از «shall» استفاده کرد که بیشتر با ضمایر «I» و «we» به کار می‌رود.

مثال:

By next year, I shall have graduated from high school. 

سال آینده از دبیرستان فارغ‌التحصیل می­شوم.

شکل کوتاه و بلند فعل زمان آینده کامل

برای زمان آینده کامل، فعل به دو شکل کوتاه (Short Form) و بلند (Long Form)  به کار می‌رود.

 • در جملات مثبت، شکل کوتاه فعل کمکی «will» به‌صورت «ll’» نوشته می‌‌شود.

جدول شکل کوتاه و بلند فعل جملات مثبت آینده کامل

شکل کوتاه (Short Form)شکل بلند (Long Form)
I‘ll have goneI will have gone
You‘ll have goneYou will have gone
He/she/It‘ll have goneHe/She/It will have gone
We‘ll have goneWe will have gone
They‘ll have goneThey will have gone

نکته: شکل کوتاه «It’ll» در زبان انگلیسی چندان رایج نیست.

 • در جملات منفی آینده کامل، به‌جای «will not» از «won’t» استفاده می‌شود.

جدول شکل کوتاه فعل جملات منفی آینده کامل

شکل کوتاه (Short Form)شکل بلند (Long Form)
I won’t have goneI will not have gone
You won’t have goneYou will not have gone
He/She/It won’t have goneHe/She/It will not have gone
We won’t have goneWe will not have gone
They won’t have goneThey will not have gone

قید زمان آینده کامل در انگلیسی

برای زمان آینده کامل نیز مانند زمان‌های دیگر، قیدها زمان خاصی به کار می‌رود. در جدول زیر به تعدادی از این قیدها اشاره شده که قیدهای زمان در ردیف بالا و ترجمه آن‌ها در ردیف پایین است.

قیدهای زمان آینده کامل در انگلیسی
in five months’ timeBy tomorrowBy thenBeforeBy
[از حالا] تا پنج ماه آیندهتا فرداتا آن موقعقبل ازتا
in a day’s timein two years’ timeBy the end ofUntil/tillBy the time
تا ۲۴ ساعت آینده[از حالا] تا دو سال آیندهتا پایانِتا وقتیتا وقتی که

چند مثال آینده کامل و قیدهای زمانی که برای هر کدام به کار رفته است. ( توجه کنید تا کاربرد آن‌ها را بهتر یاد بگیرید).

I won’t have written all the reports by next week. 

تا هفته آینده، همه گزارش را نمی نویسم.

By the time we arrive, the kids will have gone to bed. 

تا وقتی برسیم، بچه‌ها به رختخواب رفته‌اند.

I’ll have finished in an hour and then we can watch a film. 

تا یک ساعت دیگر کارم تمام می‌شود و می‌توانیم فیلم تماشا کنیم.

In three years’ time, I’ll have graduated from university. 

تا سه سال آینده، از دانشگاه فارغ‌التحصیل شده‌ام.

آینده کامل

فرمول آینده کامل

فرمول جملات آینده کامل:

Subject + will have +p.p

در ساختن این جملات، از (شکل سوم فعل) (P.P) استفاده شده است که در ادامه این آموزش آن را توضیح داده‌ایم.

شکل سوم فعل

«p.p»  مخفف «Past Participle» است و به آن «اسم مفعول» نیز گفته می‌شود.

 • در افعال باقاعده، شکل سوم فعل با اضافه کردن «ed-» ساخته می‌شود.
حتما بخون  گذشته کامل استمراری  (Past Perfect Continuous) در زبان انگلیسی

جدول افعال باقاعده و شکل سوم آن‌ها

شکل سوم فعلشکل گذشته فعلشکل ساده فعل
walkedwalkedwalk
listenedlistenedlisten
workedworkedwork
visitedvisitedvisit
practicedpracticedpractice
studiedstudiedstudy

علاوه بر فعل‌های باقاعده، فعل‌های بی‌قاعده نیز در زبان انگلیسی وجود دارند که شکل گذشته و سوم آن‌ها از قاعده خاصی پیروی نمی‌کند.

 • به عبارت دیگر، به این فعل‌ها «ed-» اضافه نمی‌شود.

جدول فعل‌های بی‌قاعده

                 شکل سوم فعل      شکل گذشته فعلشکل ساده فعل
broughtbroughtbring
boughtboughtbuy
caughtcaughtcatch
comecamecome
feltfeltfeel
gotgotget
hadhadhave
lostlostlose
mademademake
saidsaidsay
foundfoundfind
keptkeptkeep
thoughtthoughtthink
leftleftleave
wonwonwin

آینده کامل

در ادامه این آموزش، به چند مثال در رابطه با زمان آینده کامل در انگلیسی اشاره شده است.

Robert will have read various kinds of books by the end of July. 

تا پایان ماه ژوئیه، «روبرت» کتاب‌های مختلفی را خوانده است.

They will have played football in that field before you reach. 

آن‌ها قبل از رسیدن شما، در آن زمین، فوتبال بازی خواهند کرد.

In five years’ time, I‘ll have finished studying medicine. 

تا پنج سال آینده، پزشکی‌ام را تمام خواهم کرد.

آینده کامل

Bob will have gone to the library before he comes to the class. 

قبل از این‌که «باب» به کلاس بیاید، به کتابخانه میرود.

We will have shopped in that market until you come home. 

تا به خانه بیایید، ما در بازار خرید خواهیم کرد.

I will have sung different kinds of songs before you join us. 

قبل از این‌که تو به ما ملحق شوی، انواع آهنگ‌ها را خواهم خواند.

by the time you come here, I will have attended the program. 

وقتی به اینجا بیایی، در برنامه شرکت کرده‌ام.

منفی کردن آینده کامل در انگلیسی

منفی کردن زمان آینده کامل بعد از فعل کمکی «will»، از منفی‌کننده «not» استفاده می‌کنیم

حتما بخون  زمان گذشته استمراری (Past Continuous Tense) در زبان انگلیسی

 فرمول منفی کردن زمان آینده کامل:

Subject + will not/won’t have + p.p

برای آشنایی بیشتر با ساختار جملات منفی آینده کامل به مثال‌های زیر توجه کنید.

By the time you arrive, the game will not have finished. 

تا وقتی برسید، بازی تمام نخواهد شد.

آینده کامل

 I will not have read every magazine in the waiting room before I see the dentist. 

قبل از ملاقات با دندان‌پزشک، تمام مجله‌های اتاق انتظار را نمی­خوانم.

He won’t have reached his home. 

به خانه‌اش نخواهد رسید.

She won’t have come here by 10 a.m. 

تا ساعت ده صبح به اینجا نخواهد آمد.

The boys will not have eaten their food before 1 p.m. 

پسرها قبل از ساعت یک بعد از ظهر ناهارشان را نخواهند خورد.

We will not have gone to our home till 6 p.m. 

تا ساعت شش عصر به خانه‌ نخواهیم رفت.

سوالی کردن آینده کامل در انگلیسی

در زبان انگلیسی از دو روش برای سؤالی کردن جملات استفاده می‌شود:

 • جملات پرسشی بله یا خیر (Yes/No Questions)
 • جملات پرسشی با کلمه پرسشی (Wh-questions)

جملات پرسشی بله یا خیر

برای ساختن جملات پرسشی بله یا خیر در زمان آینده کامل دفقط کافی‌ست جای فاعل و فعل کمکی «will» را عوض کنیم.

فرمول جملات پرسشی بله یا خیر:

Will +subject + have + p.p?

برای درک بهتر ساختار جملات پرسشی زمان آینده کامل، به مثال‌های زیر و قیدهای زمان آن‌ها توجه کنید.

Will they have helped their friend? 

آیا آن‌ها به دوست خود کمک خواهند کرد؟

Will you have gone to the concert before I come? 

آیا قبل از آمدنم به کنسرت خواهی رفت؟

آینده کامل

مثال بیشتر

Will you have attended the program because of my busy schedule? 

به دلیل مشغله­ام، به جایم به برنامه خواهی رفت؟

Will Robin have joined us at the meeting until you reach? 

آیا تا زمان رسیدنت، «رابین» در جلسه به ما خواهد پیوست؟

Will you have helped him to do the task before the class starts? 

قبل از شروع کلاس، برای انجام کارها به او کمک خواهی کرد؟

Will they have enjoyed the music before the game show starts? 

آیا آن‌ها قبل از شروع بازی، از موسیقی لذت خواهند برد؟

Will you have written the contract by Friday? 

تا جمعه قرارداد را می‌نویسی؟

آینده کامل

جملات پرسشی با کلمه پرسشی

فرمول ساخت جملات پرسشی آینده کامل

Wh-word + will + subject + have + p.p?

مثال‌های انواع جملات پرسشی آینده :

Where will the guests have gathered by the time we arrive? 

تا وقتی که برسیم، مهمان‌ها کجا جمع می‌‌شوند؟

When will Sam have finished writing this book? 

سام چه موقع نوشتن این کتاب را تمام می­کند؟

آینده کامل

Why will you have studied all the English verb tenses by tomorrow? 

چرا تا فردا تمام زمان‌های فعل انگلیسی را مطالعه می­کنید؟

When will she have been here? 

او چه زمانی اینجا است؟

Why will he have got married before June? 

چرا قبل از ماه ژوئن ازدواج می‌کند؟

Why will it have got colder by May? 

چرا هوا تا ماه مه سردتر می­شود؟

How will we have gone to our hometown by tomorrow? 

تا فردا چگونه به زادگاهمان می­رویم؟

کاربرد زمان آینده کامل

کاربرد زمان آینده بیشتر در موقعیت‌های رسمی است، اما انگلیسی‌زبان، از آن هم برای محاوره و هم در موقعیت‌های رسمی و نوشتاری استفاده می‌کنند.

مثال در زبان محاوره. زمان آینده کامل

Call me at 2 p.m. I’ll have eaten lunch by then. 

ساعت دو بهم زنگ بزن. تا آن موقع ناهار خورده‌ام.

By next Friday we’ll have moved into our new home! 

تا جمعه آینده، به خانه جدیدمان رفته‌ایم.

Let’s wait until 5 p.m. The game will have finished by then. 

تا ساعت ۵ صبر کنیم. بازی تا آن موقع تمام خواهد شد.

We’ll have resolved the IT problem by this afternoon. 

تا امروز عصر، مشکل بخش فناوری اطلاعات را برطرف خواهیم کرد.

In May, she’ll have been in Australia for ten years. 

در ماه مه، ده سال خواهد بود که به استرالیا رفته است.

By tomorrow you’ll have had five interviews with this company! 

تا فردا، شما 5 مصاحبه با این شرکت خواهید داشت!

You won’t have left when I arrive, will you? 

تا برسم، نمی­روید، این‌طور نیست؟

They’ll have painted the house before moving in. 

قبل از نقل مکان، خانه را رنگ خواهند کرد.

What will you have done by the end of today? 

تا پایانِ امروز چه کار خواهی کرد؟

جدول جمع‌بندی آینده کامل

زمان آینده کامل Future Perfect Tense
جملات پرسشی (Questions)جملات منفی (Negative)جملات مثبت (Affirmative)
Will I have worked?I won’t have workedI‘ll have worked
Will you have worked?You won’t have workedYou‘ll have worked
Will he have worked?He won’t have workedHe‘ll have worked
Will she have worked?She won’t have workedShe‘ll have worked
Will it have worked?It won’t have workedIt‘ll have worked
Will you have worked?You won’t have workedYou‘ll have worked
Will we have worked?We won’t have workedWe‘ll have worked
Will they have worked?They won’t have workedThey‘ll have worked
مقاله بعدی
زمان آینده کامل استمراری (Future Perfect Continuous)
فهرست